Hem
Produkter
Leverantörer
Contraves / Crameda
Alba / CML
Bussmann / GE
Timer Technique
APS
Christ
Wibond

Lumitas Intersys AB

En trygg bro mellan leverantörer och kunder
lagerför och levererar
Elektroniska byggstenar och elektriska komponenter

Vår produktportfölj är bred. Den har under ca 30 år utvecklats från våra industrikunders behov.

Det bästa. Från de bästa – till de bästa.


Alba, SLi och CML 
www.cml-it.com
Miniatyrglödlampor med lång livsläng och LEDs, integrerade belysningskonstruktioner för fordons-industrin
Contraves Intersys och Crameda
www.crameda.com
Tumhjulsomkopplare, sifferdisplayer, tangentbord, olika omkopplare och mycket mera.
GE Power Control
Bussmann
Industrisäkringar, säkringar i brittisk standard BS88
Timer Technique och Bino
www.timertechnique.se
Tidreläer med multifunktion,multitider, multispännig. Speciallösningar såsom spänningsvakter, termostater och nivåvakter etc. Relälådor.
APS
www.aps-systems.ch
Bl.a. kraftaggregat med höga MTBF. Larmpaneler och växelriktare till 220VAC för spårbundna fordon mm
Christ Elektronik och WSE Waldsee
www.christ-elektronik.de
Panelinstrument, mätinstrument
Wibond
www.wibond.de
Kvalitativt och marknadsledande tysk tillverkare av elektroniska informationstavlor och stordisplayer för industriella applikationer
DACELL
www.dacell.com
Lastceller
Schweitzer
www.schweitzer.ch
Strömställare och panelindikatorer
f.d. Elmerit
info@lumitas.se
Elmerits program. Bl.a. tryckgivare, regulatorer, mätinstrument, industrireläer. Per-Arne Ingelsson hjälper er till rätta
info@lumitas.se  Tel: 08-7246535  Fax: 08-7248410